• en
 • he

תחומי הפעילות שלנו

תעש מערכות בע"מ (התעשייה הצבאית לשעבר) הינה חברה ממשלתית ישראלית בעלת מוניטין בינלאומי, המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק טכנולוגיות ופתרונות הגנה מוכחים ליישומי היבשה, האוויר, הים, הסייבר ובטחון המולדת והעורף (HLS) בשדה הקרב המודרני

אוויר

 • נורי הטעייה ספקטרליים
  מתבייתי חום (IR)

  פיתוח ייחודי ובלעדי של תעש מערכות המהווה מוקד ידע לאומי של מדינת ישראל בתחום אמצעי השיבוש וההטעיה להגנת כלי טיס.
  נורי הטעייה ספקטרליים אלו מספקים למטוסי קרב ומסוקים מערכת הגנה עצמית ורמה גבוהה יותר של שרידות כנגד ספקטרום רחב של איומים, לרבות טילי נ"מ מתקדמים וטילי אויר- אויר בעלי ראשים מתבייתי חום (IR).
  יכולת זו מאפשרת לכלי הטיס לחדור לאזורים מאוימים ולבצע את משימותיה בהתאם לצורך המבצעי.

 • נור ספקטרלי עגול


  אמצעי לחימה מתקדם ומתכלה, המשמש את חיל האוויר הישראלי וחילות אוויר זרים בכל העולם. נור ההטעיה המתקדם בגודל 36 מ"מ X 6 אינץ', מבוסס על הגרסה הימית של MJU-32 ומספק פתרון אחד כולל לספקטרום רחב של איומים. השימוש בנור מאפשר למטוסי קרב ומסוקים רמה גבוהה של שרידות, מספק מענה מיטבי לאיומי IR מתקדמים בתחום הספקטראלי, יעיל גם נגד טילי הגנה אווירית ניידים (MANPADS), בעל מנגנון בטיחות וייזום (S&I) ואינטגרטיבי למערכות AN/ALE-39 ומערכות שיגור דומות

 • AIRMOR
  חליפת הגנה למסוקים
  ולמטוסי תובלה

  חליפת הגנה מודולארית למסוקים ולמטוסי תובלה המשלבת אלמנטים פונקציונליים להגנה כגון גילוי באמצעות מערכת UV אלקטרו-אופטית להתרעה מפני טילים (MWS), עיבוד וניהול ממשק אדם-מכונה באמצעות יחידה לבקרת ניהול (MCU) ויחידה לתצוגת בקרה (CDU), והגנה באמצעות מגוון נורים, לרבות MINI-SAMP.

 • ITALD
  אמצעי הסחה טקטי
  להטעיית סוללות נ"מ

  אמצעי הסחה טקטי מתקדם המשוגר מהמטוס באוויר עם חתימות של RF ו/או IR ומשמשת כפיתיון להטעיית סוללות נ"מ ו/או כמטרה אווירית. קונספט מודולרי ייחודי שניתן לתכנות לצורך בהתאם למסלול הטיסה להטעיית מטרות דמה רבות או בודדות בחתכי מהירות שונים.

  ה- ITALD עשויה עץ ומשלבת תיכון מודולרי עם אפשרויות טעינה RF ו / או IR רבות, יכולות שיוט לעבר המטרה והדמיית מציאותית של האיום, טווח המתנה, מסלול תעופה עם נקודות מסלול מרובות, וניתנת להתקנה במנשאים רבים של מתלי פצצות סטנדרטיים.

 • Mini-SAMP
  מערכת עצמאית
  להגנה נגד טילים

  מערכת מיני חדשה לשיגור אמצעי הגנה ונורי פיתיון מתבייתי חום (IR), המסוגלת להתמודד עם מרבית טילי האוויר-אוויר, טילי הכתף והטילים המשוגרים ע"י אדם ומתבייתים על חתימות IR.

  המערכת, שהינה קלה וקצרה יותר ב-1/3 המשקל והאורך בהשוואה למוץ ונורים סטנדרטיים, מספקת הגנה למסוקים קלים שבעבר לא ניתן היה להגן עליהם, בין היתר, כתוצאה מאילוצי המשקל, ומשפרת את רמת ההגנה למסוקים בגודל בינוני כתוצאה מהיכולת להשתמש בכמות גדולה יותר של מוץ ונורים.

  המערכת זמינה כמארג שלם ומוכן להתקנה בכלי הטייס או כערכת שדרוג למערכות קיימות של שיגור אמצעי-נגד (CMDS) הקיימים בשימוש אצל הלקוח.

 • MULTI-BLU
  מערכת מיני עצמאית
  להגנה מפני טילים

  נור קצר, כחצי מגודלו של נור סטנדרטי, שנועד לאפשר טעינת כמות גדולה יותר של נורים בתוך התרמיל (60 במקום 30), בעל מצת פירוטכני כפול, ניתן להפעלה בשני מתחים ולשיגור ממשגר סטנדרטי.

   

 • TSR
  רקטות סימולציה

  משפחת רקטות סימלוציה (Target Simulation Rockets) עתירות ביצועים בעלות נמוכה, המשמשות לדימוי ריאליסטי של איומי טילים ורקטות. רקטות ה- TRS משמשות להדרכה, ניסוי ופיתוח של מערכות הגנה אווירית ורכיביהן, וניתן לשגרן מפלטפורמות שונות, כגון משגרי קרקע קבועים או ניידים וכלי שיט ימיים. הרקטות זמינות בגרסת TSR-160 המבוססת על רקטת LAR-160 של תעש, ובגרסת TSR-306 המבוססת על רקטת EXTRA של תעש, ומאובזרת במערכת בקרת אש (FTS) וביחידת טלמטריה.