• en
  • he
  • es

חדשנות טכנולוגית

למעלה משמונה עשורים של ניסיון ביססו והעצימו את המוניטין של תעש מערכות כספקית פתרונות מועדפת ומוערכת בתחום הביטחוני בארץ ובעולם.
הפתרונות הארטילריים, הרקטיים והניידים שתעש מפתחת, מבוססים כולם על ניסיון מבצעי נרחב, טכנולוגיות מתקדמות, מתודולוגיות בלעדיות, וצוות מהנדסים עתיר ידע ומנוסה, העוסק בפיתוח פתרונות חדשניים, מוכחים, יעילים וחסכוניים, המספקים מענה אופטימאלי לאתגרי שדה הקרב המודרני.

פעילויות המחקר, הפיתוח וההנדסה של תעש מערכות בכל תחומי פעילותה העסקית מתנהלות ע"י צוותי מהנדסים ומפתחים בעלי ניסיון רב, ומגוון תחומי התמחות, הן ברמת המטה והן ברמת החטיבה. לכך מצטרפות יכולותיהן הטכנולוגיות וההנדסיות גבוהות של מחלקות התפעול והייצור שנועדו לתמוך בייזום ושיפור תהליכי הייצור, טכניקות ניסוי מתקדמות ומתודולוגיות רלוונטיות אחרות.

בין אם ברמת החטיבות או ברמת התפעול והייצור פעילות המו"פ וההנדסה של תעש מערכות, על מגוון היבטיה, מגובה בתהליכי אבטחת איכות קפדניים, תוך הקפדה על עמידה מלאה בסטנדרטים הנדרשים. המשאבים העצומים שתעש מערכות משקיעה במחקר ופיתוח מתבססים על משאבים פנימיים (עם או ללא השתתפות של גורמים נוספים), על מימון שמעניק משרד הביטחון לפרויקטים רב-שנתיים, ועל מענקים שמעניקה לשכת המדען הראשי במנהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה.

משאבים אלה, כולם כאחד, מוקדשים לפיתוח טכנולוגיות חדשות, לשיפור ושכלול מערכות ומוצרים קיימים, להאצת תהליכי התכנון והייצור, וכן לצמצום עלויות בתחומי פעילות קיימים ועתידיים, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה, בכללם:

אוויר – חימוש אווירי מדויק וכן אמצעי הגנה על פלטפורמות מוטסות ומתקנים אסטרטגיים אחרים.

ארטילריה – שיפור יכולות ההכוונה וההתבייתות של מערכות נשק כגון רקטות ארוכות טווח, תחמושת בליסטית חכמה ועוד.

שריון והנדסה קרבית – שיפור שרידותן של פלטפורמות רק"מ ומתקנים נייחים באמצעות מערכות מיגון פסיביות, אקטיביות וריאקטיביות, פיתוח תחמושת טנקים ורק"מ עתידייים, גישור קרבי לכלי רכב וחי"ר, ועוד.

חי"ר וביטחון המולדת והעורף (HLS) – פתרונות ניידות מבצעיים, טילי כתף, רימוני יד ורימוני שיגור, פצצות מרגמה מדויקות ומערכות נשק לא קטלניות.

כחברה חדשנית בתחומה תעש מערכות מחזיקה בנכסים בלתי מוחשיים ובנכסי קניין רוחני, לרבות, בין היתר, פטנטים, בקשות לפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, שמות מתחם, הסכמי סודיות, רישיונות בתחומי המידע, המחשוב והתוכנה, ידע שפותח בתוך הארגון ו/או התקבל מצד שלישי, ועוד.

בין מגוון זכויות הקניין הרוחני השונות, תעש מערכות הינה בעלת יותר מ-40 פטנטים למוצרים, למערכות, לשיטות ולמנגנונים, הרשומים על שם החברה בישראל, ארה"ב, אירופה ואסיה. כמו כן, למעלה מ-30 בקשות לפטנט הוגשו על-ידי תעש מערכות בישראל, ארה"ב, קנדה, אירופה ואסיה, ונמצאות כרגע בשלבים שונים של בחינה, אישור, רישום והסמכה, זאת לצד מספר סימני מסחר, שמות מסחריים וסמלי לוגו של תעש מערכות.