• en
  • he

הסיפור של תעש

מסופקני אם היה ביישוב מפעל גבורה יותר גדול, מפעל הכרוך בסכנת נפשות מתמידה, כמפעל הצנוע והמוסתר של תעש, ואיני יודע מה היה גדול ממה – צניעות העושים או גבורתם

– דוד בן גוריון, 1953 –

Download File

תעש מערכות, ובשמה הקודם התעשייה הצבאית לישראל, הוקמה בשנת 1933 כיצרן הנשק הראשון והבלעדי של כוחות ה”הגנה” טרם קום המדינה. כחלוצת התעשיות הביטחוניות של מדינת ישראל היוותה תעש גורם מרכזי באספקת נשק ותחמושת למדינה שבדרך ועובדיה פתחו וייצרו עבור כוחות ההגנה היהודיים מיליוני כדורים ותתי מקלעים במכונות ייצור שהוברחו למפעלי החברה בתחכום רב

מאז ועד היום שזורה דרכה של התעש בספר דברי הימים של מדינת ישראל ומהווה גורם מרכזי בשימור עצמאותו של צה”ל, בצמצום תלותה של מדינת ישראל באספקה חיצונית של אמצעי לחימה, והכנסותיה משיווק מוצריה בעולם תורמות משמעותית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל

במשך כל שנות פעילותה השילוב הייחודי של משאב אנושי איכותי, ידע עשיר, יצירתיות, טכנולוגיות מתקדמות וחתירה למצוינות אפשרו לתעש לפתח ולשווק מערכות נשק וחימוש חדשניות, להתמודד בהצלחה מול ענקי התעשייה הביטחונית העולמית ולשמר את מעמדה בין יצרני האמל”ח ומערכות הלחימה המובילים בעולם

על מנת לתעד את ההיסטוריה העשירה והייחודית של התעש, חטיבותיה, מפעליה, מערכות הנשק שפיתחה, עובדיה ומנהליה בעבר ובהווה, הצטרפה תעש למיזם הקהילתי  ישראל נגלית לעין  לתיעוד חזותי ושימור סיפורים ותמונות מאלבומים פרטיים

!גמלאים ועובדי תעש יקרים

?יש לכם סיפור מרתק? תמונה מרגשת או אפילו כמה

!גם אתם יכולים להיות שותפים לכתיבת סיפור התעש

  •  אנחנו מזמינים אתכם 
    להצטרף למסע תיעוד קורותיה של תעש דרך סיפורכם האישי
    להתנדב לסייע לנו בפרויקט התיעוד

לפרטים נוספים והצטרפות אנחנו מחכים לשמוע מכם במייל  Museum.Taas@imisystems.com ו/או בטלפון 03-5486123
(בעת פנייתכם אנא ציינו שם, מס’ טלפון וכתובת אימייל בלבד).

לצפייה באלבומי התעש שכבר פורסמו בקרו באתר ישראל נגלית לעין
(ברשימת הישובים בחרו תעש מערכות / התעשייה הצבאית)

!הסיפור שלכם הוא ההיסטוריה של כולנו

אבי פלדר                                  איציק הדס
מנכ”ל תעש מערכות                                  מנהל הפרוייקט